Download Từ Điển Hình Word By Word

Từ Điển Hình Word By Word ( đầy đủ sách giáo viên, audio giọng đọc chuẩn)
Quyển sách “Từ điển hình ” phân loại từ vựng thành 18 chủ đề, giới thiệu các bài học được nghiên cứu cẩn thận nhằm phát triển các kỹ năng ngữ pháp và từ vựng của học viên qua các chủ đề. Bắt đầu với những chủ đề thông dụng rồi dần dần mở rộng ra các chủ đề rộng lớn bao quát thế giới xung quanh. Các bài học đầu tiên về gia đình, nhà và các hoạt động về cộng đồng, trường học, nơi làm việc, mua sắm, giải trí và các chủ đề khác. Ngoài việc phát triển từ vựng của các học viên, tài liệu này cũng được dùng làm chương trình kỹ năng giao tiếp toàn diện kết hợp với việc học từ vựng, các kỹ năng nghe và nói, và các chủ đề để viết và thảo luận.
Vì mỗi bài học trong quyển sách này độc lập với nhau, nên nó có thể được dùng theo hoặc không theo bất cứ trình tự nào. Để thuận tiện cho người dùng, các bài học được liệt kê trong Bảng mục lục, cho phép người học nhanh chóng và dễ dàng xác định vị trí của tất cả các từ và chủ đề trong quyển sách này.
Bạn có thể kết hợp một số kỹ thuật sau đây để trình bày và thực hành từ vựng trong mỗi bài học.
Xem trước từ vựng: Hoạt hóa kiến thức trước của học viên về từ vựng bằng cách động não suy nghĩ cùng với các học viên về các từ trong bài học mà họ biết rồi và viết chúng lên bảng, hoặc bằng cách yêu cầu học viên nhìn vào phim trong hoặc hình minh họa trong Word by Word và xác định các từ mà họ quen thuộc.
Trình bày từ vựng: Dùng phim trong hoặc hình ảnh minh họa trong Từ điển hình ảnh, chỉ ra hình của mỗi từ, nói từ và yêu cầu lớp lặp lại đồng loạt và riêng lẻ từng người. Kiểm tra sự hiểu biết và cách phát âm từ vựng của học viên.
Thực hành từ vựng: Yêu cầu học viên thực hành từ vựng theo lớp học, theo cặp, hoặc theo các nhóm nhỏ. Nói hoặc viết một từ, và yêu cầu học viên chỉ ra món hoặc cho biết số. Hoặc, chỉ vào một món hoặc cho số, và yêu cầu học viên nói từ.
Thực hành đàm thoại mẫu: Một vài bài học có các bài đàm thoại mẫu dùng từ đầu tiên trong danh mục từ vựng. Các mẫu khác ở dạng các đoạn hội thoại kiểu bộ xương, trong đó các từ vựng có thể được chèn vào. (Trong nhiều đoạn hội thoại kiểu bộ xương, Các số trong ngoặc chỉ ra từ nào có thể được chèn vào để thực hành bài đàm thoại. Nếu không có số nào trong ngoặc xuất hiện, tất cả các từ trong bài có thể được dùng).
Link tải :