Download Cambridge Junior English Tester Starters / Movers / Flyers

Tải Cambridge Junior English Tester Starters / Movers / Flyers Thuật ngữ và sách ảnh

Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers danh sách từ vựng theo chủ đề và sách ảnh Wordlist.
Khởi đầu A1, Movers A1 và Flyers A2 được thiết kế dành riêng cho các bạn trẻ tuổi 6 -12. tuổi

Vui nhộn, nhiều màu sắc và hoạt động, thúc đẩy trẻ học hỏi.
Cả ba trình độ đều phù hợp với Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) do Hội đồng Châu Âu xuất bản và thể hiện các kỹ năng giao tiếp thực tế.
Về các danh sách từ này
Ở tất cả các cấp độ (Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers), các bạn cần có khả năng hiểu các từ trong danh sách từ để kiểm tra .

LInk tải:

https://bom.to/eLXDba