Bản đồ tư duy chữ cái

Thông qua bản đồ, cho phép trẻ nắm bắt chính tả của các chữ cái.

Bản đồ tư duy không chỉ có thể giải quyết vấn đề tốt bằng cách điền vào chế độ suy nghĩ của người khác mà còn có thể áp dụng công cụ bản đồ.

Nhấn mạnh rằng bạn sử dụng các công cụ để phát triển cách suy nghĩ của riêng bạn và để phân tích tốt hơn các vấn đề và giải quyết vấn đề theo nhu cầu của riêng bạn.

Là một công cụ để dạy mọi người suy nghĩ tốt hơn và toàn diện hơn.

1. Nếu bạn chỉ suy nghĩ tuyến tính, bạn có thể bỏ lỡ việc viết, và suy nghĩ khác biệt sẽ có kết quả và giải pháp bất ngờ.

2, bạn có thể vào các mẫu đó để suy nghĩ về các vấn đề cũng có thể được điền và xóa theo nhu cầu của riêng bạn,

3, những bản đồ tư duy này không được nói là cấp độ nào, chỉ là một công cụ, bạn sử dụng nó, không xem xét cấp độ nào miễn là bạn có thể giúp bạn. Không cần phải vẽ nhiều tờ như vậy. Tất nhiên, càng nhiều càng tốt, bạn càng nghĩ nhiều vấn đề hơn.

Chữ cái được ghi nhớ bằng các từ tương tự, bộ nhớ phân loại

LInk tải :

https://drive.google.com/drive/folders/1z1Rt2Bvx0p_nEGzXJ32RpM-u3D2K3x7l?usp=sharing

error: Content is protected !!