Amazing Math Puzzles & Mazes

? Amazing Math Puzzles & Mazes (Grades 6-8)
Hãy tưởng tượng các em học sinh của bạn học nhân các phân số với một nụ cười! Học sinh nâng cao các kỹ năng toán học quan trọng khi các em học theo cách của chính mình thông qua mê cung, câu đố số thập phân, chơi tìm kiếm và khám phá các điều bí mật nhỏ thú vị trên các trang thực hành độc đáo. Bao gồm các chủ đề toán học trung học cơ bản như số mũ, phân số, số thập phân, phần trăm, số nguyên và nhiều hơn nữa!


Link tải sách: http://bit.ly/2KVhw4C

Tham gia nhóm để được tải nhiều sách hay hơn:
Đặt sách truyện tiếng anh ib cho mình nhé