Short Stories + Exercises Học tiếng anh qua các câu chuyện ngắn

Short Stories + Exercises ?
Thú vị cùng các bài tập đi kèm giúp trẻ thông thạo đọc hiểu và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh nhé. Dành cho cả trẻ nhỏ và những bạn học lớn tuổi hơn

? List ?:
For younger kids: 
Days (story + song)
Three Bears
Three Bears (a different version)
Elephants + Elephants Word Study
If you’re
In the jungle
Jack and his computer
Mixed up Monday
Pandas
Space Monster

? For older kids?:
A nice little dog
April Fools
Chicken Little
Jokes
Math Test
Seeing things differently
The tramp
Visual Memory

Link tải: http://bit.ly/2Ku6sPN

Tham gia nhóm để được tải nhiều sách hay hơn:
Đặt sách truyện tiếng anh ib cho mình nhé