Sight Words Reading Comprehension Workbook

SIGHT WORD READING COMPREHENSION WORKBOOK – Sách làm bài tập đọc hiểu liên quan đến sight words. Mình rất rất rất thích quyển này.

Mình tìm được quyển này cũng lâu lâu rồi, định để các bé đọc hết sách sight words rồi làm bài tập kiểm tra xem có phải các con đọc vẹt hay không?
Mình tin rằng sau khi đọc hết quyển 100 Super Sight Word Poems các con sẽ tự tin hoàn thành quyển này. Trong này bao gồm 26 câu chuyện nhỏ chia ra nhiều mức độ kèm bài tập và đáp án.

Sight Words Reading Comprehension Workbook

Xin giới thiệu cuốn sách bài tập luyện tập về sight word qua các bài đọc hiểu vô cùng thú vị này. Sight Words là một hệ thống/ danh sách các từ vựng cần thiết và quan trọng để giúp trẻ hình thành được tư duy ngôn ngữ và dần làm quen với khả năng đọc tiếng Anh. Cuốn sách gồm các truyện ngắn chứa các sight word và theo đó là các câu hỏi theo sau giúp củng cố kĩ năng đọc hiểu. Một cuốn sách vừa giúp củng cố vốn từ vựng tiếng anh và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tuyệt vời!

Sight Words Reading Comprehension Workbook

Nếu có thể:
– Con đọc
– Mẹ hỏi tương tác để con hiểu bài sâu hơn
– Con làm bài tập

Link tải: 

http://bit.ly/2mkTlSA

Các bạn cần đặt combo sách sightword có thể đặt hàng tại đây nhé!!

Combo bộ 6 cuốn SIGHT WORD

Tham gia nhóm để được tải nhiều sách hay hơn:
Đặt sách truyện tiếng anh ib cho mình nhé
error: Content is protected !!