20GB TÀI LIỆU TIẾNG ANH HAY VÀ HIẾM.

? THÂN TẶNG GẦN 20GB TÀI LIỆU TIẾNG ANH HAY VÀ HIẾM.

Mình xin dành tặng các thầy các cô trong group gần 20GB tài liệu học tiếng Anh khá hay và hiếm do cá nhân mình sưu tầm được lúc rảnh rỗi, hi vọng chúng sẽ giúp ích phần nào cho sự nghiệp giáo dục của thầy cô. Các thầy các cô hãy chia sẻ TL với bạn bè hay bất kỳ ai cần nhé, vì cho đi cũng là một niềm hạnh phúc vô bờ.

Thân ái !

3600 TỪ VỰNG QUÉT SẠCH MỌI CHỦ ĐỀ: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8RHFtb3ZxTllac1U

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP 12 NĂM HỌC – ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG CHO CÁC KỲ THI: https://drive.google.com/…/0B8-T9jTAAKu7aW4wMkxmNEVDajQ/view

200 BÀI BÁO SONG NGỮ:https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8Wi15WnJoNi16RlE

SỔ TAY BÍ KÍP TỪ VỰNG CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU:https://drive.google.com/…/fol…/0B8-T9jTAAKu7RHVQUEJvVzRNLWM

50 VIDEO TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MẤT GỐC:https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8TGVjOFdSUHJfU2M

NẰM LÒNG 10 MẪU GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8RDRsUWFkZGxVbkU

TỔNG HỢP TỪ VỰNG VỀ MỌI CHỦ ĐỀ:https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8bEpVeUR1Ylo5czg

TỔNG HỢP TOÀN TẬP ĐƠN XIN VIỆC CÁC NGÀNH NGHỀ: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8OUR5UTVLYWpiSG8

TÀI LIỆU LUYỆN DỊCH SONG NGỮ CỰC HAY: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8UWJjLVZNbHJwVGM

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP:https://drive.google.com/…/0B8t8jtl-KVf8VG9OY0pmU0xXQmc/view

20 BÀI HỌC GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MẤT GỐC: https://drive.google.com/…/fol…/0B8-T9jTAAKu7eDFwMDRpLWVlX2c

TỔNG HỢP 56 CỤM TỪ HAY GẶP TRONG GIAO TIẾP: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8YVJfWTZDUGw4bjQ

EBOOK HỌC TIẾNG ANH TRỌN ĐỜI: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8eURzOXhwVnd1WHc

5000 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA: https://drive.google.com/…/0BxzSw__kZxblVmtrMXlVSzVpSW8/view

TRỌN BỘ CÔNG THỨC VIẾT LẠI CÂU CẦN GHI NHỚ: https://drive.google.com/…/0B8t8jtl-KVf8MFVXc2w4WGVrR2s/view

400 CÂU CRAZY TIẾNG ANH: https://drive.google.com/…/fol…/0B8-T9jTAAKu7eDFwMDRpLWVlX2c

125 CÂU HỎI – TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH: https://drive.google.com/…/0BxzSw__kZxblaEJhX0VvdUMyeVk/view

TRỌN BỘ TÀI LIỆU TIẾNG ANH HƠN 20 CHUYÊN NGÀNH CỰC HỮU ÍCH: https://drive.google.com/…/fol…/0BxzSw__kZxblZWZvbGFndW1jd2s

50 CV TIẾNG ANH ĐẸP VÀ ĐỘC ĐÁO: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8RzN1d3NyWFVubGs

26 LESSONS GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG: https://drive.google.com/…/0B6o0Uel9blGRbXc4Uk5UWjVBZEE/view

TÀI LIỆU HỌC VỠ LÒNG TIẾNG ANH: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8VG9JcTJwN0daNVE

TỔNG HỢP 100 BÀI LUẬN MẪU VỀ SỞ THÍCH: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8M1FfRXFnVnBxUk0

200 TRUYỆN NGẮN SONG NGỮ ANH VIỆT: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8UXpKdVI5QWVwTFE

20 BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG OBAMA: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8UEhsVEZvaEhQQm8

140 CÂU GIAO TIẾP CẦN PHẢI THUỘC NHUẦN NHUYỄN: https://drive.google.com/…/fol…/0B8t8jtl-KVf8T3RfcnI5WkZpMjg

FULL AUDIO + PDF VOA NÂNG TRÌNH LUYỆN NGHE TIẾNG ANH: https://drive.google.com/
drive/folders/0B8t8jtl-KVf8T21LRElBXzdhbTg

TRỌN BỘ EFFORTLESS ENGLISH NỔI TIẾNG: https://drive.google.com/…/fol…/0B0ZeVyynWSwoSktma3NneVh6eGs

Nguồn: #thao_mk.

error: Content is protected !!