FILE TIẾNG ANH CHO BÉ ( sưu tầm)

FILE TIẾNG ANH CHO BÉ ( sưu tầm)

Tham gia nhóm để được tải nhiều sách hay hơn:
Đặt sách truyện tiếng anh ib cho mình nhé
FILE TIẾNG ANH CHO BÉ ( sưu tầm)
FILE TIẾNG ANH CHO BÉ ( sưu tầm)

1. Usborne Phonics reader
https://drive.google.com/…/15iVnqi4lglFJj2cANGjRBq3HW4Ax-1iW
2. Usborne xanh
https://drive.google.com/…/1Q33s2zpYKcXNYw-THksPJv2O2UdwZRai
3. Usborne đỏ
https://drive.google.com/open…
3.Usborne vàng
https://drive.google.com/…/1MjSvami-VeLHQKFrjMyv76Q6qzJfkCEX
4. Science readers ABCD
https://drive.google.com/…/1sfQM9y3PdJ6hY0bxZJacPH-GLiT37m7a
5. Scholastic Readers 24books
https://drive.google.com/…/1HFKUQN7EJEWl94GD9z827Eyseqaq6LGP
6. POTATO PALS
https://drive.google.com/…/1f_0aG23lUU0-JTaoA5f1Nel8gPHCpXhm
7. peppa pig 17q
https://drive.google.com/…/1RavUgm-bxoYd67dJ02J60PcIGza7JZgl
8. Oxford read & imagine
https://drive.google.com/…/1_cgJf0UzcHYO4WtuSjzuVY2Ck-cBTg8j
9. Oxford Read and Discover
https://drive.google.com/…/1cvyYFLx46NzP3u0sF2ErsoSfQ2063zZo
10. Maisy
https://drive.google.com/…/17l6uYtH_zV7xmq0Td1GZcWVJJFmpry_r
11. Magic Fc
https://drive.google.com/…/1QR9SoKW7Hkeq9a56sHpDUr09zK4afRQE
12. I wonder why
https://drive.google.com/…/14MwbteoySRB4TUfmp6Te62s7eSSTo9kn
13 i can read criter
https://drive.google.com/…/1EQSl7BRi9kW4qU7xEIgHiAEQjed4yfHL
14. How do dinosaurs
https://drive.google.com/…/1eWsEbGBzF_aUP23MX4ahVR3JPOmmOTAS
15. Harcourt Decodable Books
https://drive.google.com/…/1D7l-9si1UDGET0-d0NX-r_EkOliZaGrI
16. Biscuit lớn 18q
https://drive.google.com/…/1du7JmYvExwIhqbSmxMDlfwZuJvtxPYv8
17. Biscuit nhỏ 24q
https://drive.google.com/…/1Q3RPg3EXmklgWa1x1pB49qZeAekcmCau
18. The things i love about
https://drive.google.com/…/1k1Q7R6DgIl4lcV_dgRrO4207w83cDkLL
19. My Very First Mother GOOSE
https://drive.google.com/…/1BE2iEflMvU9O16iWdbgpb3DaBilkvhri
20. Winnie the Witch: https://drive.google.com/open…
21. when im feeling: https://drive.google.com/open…
22. Thing i love about: https://drive.google.com/open…
23. Super Hammy: https://drive.google.com/open…
24. Sheep Duck: https://drive.google.com/open…
25: Pinkallcious: https://drive.google.com/open…
26: Peter rabbit: https://drive.google.com/open…
27. Padding ton: https://drive.google.com/open…
28. Nhật ký nhút nhát: https://drive.google.com/open…
29, Nate the Great: https://drive.google.com/open…
30. My first wordbook: https://drive.google.com/open…
31. Me 6 quyển (khoa học) : https://drive.google.com/open…
32. Magic Bus School: https://drive.google.com/open…
33. Look at me: https://drive.google.com/open…
34. Little Tiger Collection: https://drive.google.com/open…
35. Learning to get along: https://drive.google.com/open…
36. Key word 1-12 level: https://drive.google.com/open…
37. Kazen Katq: https://drive.google.com/open…
38. I wonder why: https://drive.google.com/open…
39: Học phổ thông Mỹ (update dần, dùng máy tính mở file bấm vào hình loa để nghe): https://drive.google.com/open…
40. Geronimo 1-20: https://drive.google.com/open…
41. Froggy: https://drive.google.com/open…
42. Biff, Chip, Kipper: https://drive.google.com/open…
43. Alphabet Ice Cream: https://drive.google.com/open…
44. All aboard reading: https://drive.google.com/open…
45. Farmyard: https://drive.google.com/open…
46. Bear 4 quyển: https://drive.google.com/open…
47. Sách tập viết: https://drive.google.com/open…
48. Dr seuss: https://drive.google.com/open…
49. Piggie and Elephant :https://drive.google.com/open…
50: Thơ Xuan quỳnh: https://drive.google.com/open…
51. Góc sân và khoảng trời Trần Đăng Khoa:https://drive.google.com/open…
52. Oxford phonics world: https://drive.google.com/open…
Nguồn sưu tầm facebook