Pitts Miryung. ESL Worksheets and Activities for Kids

Pitts Miryung. ESL Worksheets and Activities for Kids

ESL Worksheets and Activities for Kids
ESL Worksheets and Activities for Kids

Cuốn sách này bao gồm 10 chủ đề: Gia đình, các con số, các hình dạng, thời gian, tháng, ngày, thời tiết, giới từ, tiền, và các loài động vật. Có hướng dẫn cho tất cả các nội dung ở đầu mỗi phần chủ đề.
Link tải cho các bạn đang theo dõi những bài viết Kidty.vn

https://goo.gl/88ddys