Download Visual Guide to Grammar and Punctuation Published by DK

Một cuốn sách rõ ràng, chính xác và toàn diện sẽ cung cấp cho trẻ em các công cụ để xây dựng sự tự tin trong việc đọc, viết và hiểu thông qua giải thích trực quan.
Visual Guide to Grammar and Punctuation Published by DK
Visual Guide to Grammar and Punctuation Published by DK
Tài liệu này sẽ hướng dẫn sử dụng giới từ hoặc đại từ đến cách sử dụng dấu phẩy hoặc dấu hai chấm, Visual Guide to Grammar and Punctuation bao gồm tất cả các chủ đề ngữ pháp quan trọng nhất của DK. Và văn bản rõ ràng và đơn giản và lặp đi lặp lại giúp củng cố kiến ​​thức và sự hiểu biết.
Visual Guide to Grammar and Punctuation sẽ cải thiện sự tự tin của trẻ trong việc sử dụng các khối xây dựng của đọc và viết, và là một cuốn sách chúng sẽ đề cập nhiều lần.

LInk tải :

[indeed-social-locker sm_list=’fb,,go1′ sm_template=’ism_template_2′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=2 sm_d_text='<h2>Link tải đang khóa </h2><p>Ấn vào biểu tượng fb hoặc google chia sẻ và link tải sẽ hiện ra</p><p><coccocgrammar></coccocgrammar></p>’  ]

https://drive.google.com/file/d/1q33xo950ZFHTI36y78bT0IDPMPDZnlDA/view?usp=sharing

[/indeed-social-locker]
Tham gia nhóm để được tải nhiều sách hay hơn:
Đặt sách truyện tiếng anh ib cho mình nhé

 

 

error: Content is protected !!