Link tải My First Words

1 số cuốn sách giúp con hiểu được từ thông qua hình ảnh thực tế.

My First Words
My First Words

My First Words1st Book of Words
My First Words – Animals
1st Book of Words – At Home
My First Words – Things That Go
Chúc cả nhà có 1 buổi cuối tuần vui vẻ
[indeed-social-locker sm_list=’fb,,go1′ sm_template=’ism_template_2′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=2 sm_d_text=’

Link tải đang khóa

[indeed-social-locker sm_list=’fb,,go1′ sm_template=’ism_template_2′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’false’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=2 sm_d_text='<h2>Link tải đang khóa </h2><p>VUi lòng chia sẻ phía dưới để nhận tài liệu</p><p><coccocgrammar></coccocgrammar></p>’  ]

https://drive.google.com/drive/folders/0B6q_XZJD08QyQ0JwcXRUN245bU0?fbclid=IwAR1CJ1dYQ-hqptia6mspCqGOe2vMw-JAbRRo6B9ViXMYX_hO2RN6V8ZlAik

[/indeed-social-locker]

 

 

 

error: Content is protected !!