Practise Tables (Ladybird)

Quyển sách học toán thú vị của Ladybird Cuốn sách gồm 16 trang thực hành mà bao gồm các kĩ năng và nội dung được yêu cầu bởi chương trình giáo dục quốc gia. Đảm bảo trẻ hiểu được mỗi trang trước khi bắt đầu làm bài tập. Có đáp án kèm theo!
Link tải:

[indeed-social-locker sm_list=’fb,,go1′ sm_template=’ism_template_2′ sm_list_align=’horizontal’ sm_display_counts=’true’ sm_display_full_name=’true’ unlock_type=1 locker_template=3 sm_d_text='<h2>Link tải đang khóa</h2><p>Chia sẻ ủng hộ trang để nhận tài liệu</p><p></p>’ enable_timeout_lk=1 sm_timeout_locker=30 ism_overlock=’default’ ]

https://bit.ly/2H0Bni1

[/indeed-social-locker]
error: Content is protected !!