Thực hành viết bảng chữ cái tiếng anh

26 capital letters handwriting

Mọi người đoán rằng năm lợn là tốt!

Vào đầu năm mới, trẻ em cũng sẽ bắt đầu học và tiếp thu những thứ tốt hơn trong năm mới. Nếu chúng muốn làm hết sức mình, trước tiên chúng phải sử dụng các công cụ của mình để tiếp tục chia sẻ một bộ 26 trang thực hành viết bảng chữ cái tiếng Anh. Chúng được tải xuống từ các trang web nước ngoài và hy vọng sẽ dành cho trẻ em. Học chính tả tự nhiên .
Chúng ta hãy xem hình ảnh. Tập tin bao gồm 26 bộ chữ cái tiếng Anh đầy đủ. Hãy đến và tải xuống

https://drive.google.com/drive/folders/1EOPEiCBdt_4RDBp4VrSQL7PTtAV_Gwy5?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!