TỔNG HỢP TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM

Phần lớn các sách bên dưới đều đã có bán tại các nhà sách, vì thế mình khuyến khích các bạn mua bản cứng ở các nhà sách.

TIẾNG ANH 3
– Đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì Tiếng anh 3 thí điểm (Có đáp án):https://goo.gl/ZhnWGA 
– Thực hành kiểm tra định kì tiếng anh 3:https://goo.gl/BKunHf
– Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng anh 3 – tập 1:
– Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng anh 3 – tập 2:

TIẾNG ANH 4
– Đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì Tiếng anh 4 thí điểm (Có đáp án):https://goo.gl/Jy5qJw
– Trọng tâm kiến thức tiếng anh 4 – Tập 2:https://goo.gl/SihMCs
– Em học giỏi tiếng anh 4 thí điểm – Tập 1:https://goo.gl/Q5VSR4
– Em học giỏi tiếng anh 4 thí điểm – Tập 2:https://goo.gl/tYw8oC
– Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng anh 4 – tập 1:
– Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng anh 4 – tập 2:

TIẾNG ANH 5
– Bài tập cuối tuần Tiếng anh 5 – Tập 1:https://goo.gl/YJmwaI
– Bài tập cuối tuần Tiếng anh 5 – Tập 2:https://goo.gl/gvnBnu
– Sổ tay bài tập Tiếng anh lớp 5 thí điểm:https://goo.gl/oKcBzA
– Vở bài tập tiếng anh lớp 5 tập 1:https://goo.gl/EIX3Di
– Vở bài tập tiếng anh lớp 5 tập 2:https://goo.gl/EW5V96
– Em học giỏi tiếng anh 5 thí điểm – Tập 1:https://goo.gl/iJ4KJg
– Em học giỏi tiếng anh 5 thí điểm – Tập 2:https://goo.gl/YkxEVg
– Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng anh 5 – tập 1:
– Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng anh 5 – tập 2:

TIẾNG ANH 6
– Bồi dưỡng học sinh môn Tiếng anh vào lớp 6:https://goo.gl/P38cyq
– Sổ tay bài tập Tiếng anh lớp 6 thí điểm:https://goo.gl/pk3SIg
– Tuyển tập đề kiểm tra thường xuyên và định kì Tiếng anh 6: https://goo.gl/pikVLT
– Bài tập tiếng anh 6 thí điểm – Lưu Hoằng Trí:https://goo.gl/3yfN81
– Bài tập Tiếng anh 6 thí điểm: http://goo.gl/7GcR0x
– Luyện nghe nói đọc viết Tiếng anh 6 thí điểm:https://goo.gl/8K5jKP
– Vở bài tập Tiếng anh 6 thí điểm Tập 1 (Có đáp án):https://goo.gl/kFYHtw
– Trọng tâm kiến thức tiếng anh 6 thí điểm (Tập 1):https://goo.gl/39JohP
– Trọng tâm kiến thức tiếng anh 6 thí điểm (Tập 2):https://goo.gl/oZIca3
– Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 6 thí điểm:https://goo.gl/OTwlEI
– Bài tập thực hành tiếng anh 6 thí điểm tập 1:https://goo.gl/L9frJQ
– Sách bài tập tiếng anh 6 thí điểm (Pearson) tập 2:https://goo.gl/jO2eJv
– Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng anh 6 thí điểm – Tập 1: https://goo.gl/fuErF6
– Em học giỏi tiếng anh 6 thí điểm – Tập 1:https://goo.gl/rqDNGP
– Em học giỏi tiếng anh 6 thí điểm – Tập 2:https://goo.gl/8awhkj

TIẾNG ANH 7
 – Bộ đề kiểm tra tiếng anh 7 thí điểm – Tập 1:https://goo.gl/QAS9Wg
 – Bộ đề kiểm tra tiếng anh 7 thí điểm – Tập 2:https://goo.gl/ykYgEQ
– Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng anh 7 thí điểm:https://goo.gl/ZghrHf
 – Bài tập tiếng anh 7 thí điểm – Lưu Hoằng Trí:https://goo.gl/FFkMBt
– Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng anh 7 thí điểm – Tập 1: https://goo.gl/ehwJw7
– Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng anh 7 thí điểm – Tập 2: https://goo.gl/k21ZDR

TIẾNG ANH 8
 – Bộ đề kiểm tra Tiếng anh 8 thí điểm (Có đáp án): https://goo.gl/qWJsAf
 – Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 thí điểm – Tập 1 (có đáp án): https://goo.gl/tYSZhg
– Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 thí điểm – Tập 2 (có đáp án): https://goo.gl/3zxtDn
– Bài tập bổ trợ – nâng cao Tiếng anh 8 thí điểm:https://goo.gl/aOv9qX
– Bài tập Tiếng anh 8 thí điểm – Lưu Hoằng Trí (có đáp án): https://goo.gl/ovqd8F
 – Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra Tiếng anh 8 thí điểm – tập 1 (Có đáp án + kèm CD):https://goo.gl/7GLExv
 – Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra Tiếng anh 8 thí điểm – tập 2 (Có đáp án + kèm CD):https://goo.gl/yhhqBj

TIẾNG ANH 9
 – Bài tập Tiếng anh 9 thí điểm – Lưu Hoằng Trí:https://goo.gl/ABr7je

TIẾNG ANH 10
– Sách bài tập Tiếng anh 10 thí điểm (Pearson) Tập 1: https://goo.gl/ilPNLd
– Sách bài tập Tiếng anh 10 thí điểm (Pearson) Tập 2: https://goo.gl/VguuCX
 – Bài tập Tiếng anh 10 thí điểm – LHT:https://goo.gl/ECwm7C

TIẾNG ANH 11
 – Bài tập Tiếng anh 11 thí điểm – LHT:https://goo.gl/w1c5ou

– Tổng hợp đề kiểm tra Tiếng anh thí điểm từ lớp 3 – 12: https://goo.gl/E1oczs

GIÁO ÁN
– Giáo án Tiếng anh 6 thí điểm: http://goo.gl/nKe23e
– Giáo án Tiếng anh 7 thí điểm: http://goo.gl/27qzDA

SÁCH GIÁO VIÊN:
– Tổng hợp Sách giáo viên Tiếng Anh thí điểm (lớp 3 – 12): https://goo.gl/OPou8O

SÁCH GIÁO KHOA:
– Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 1:https://goo.gl/huKBQl
– Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 2:https://goo.gl/HuwFQL
– Sách giáo khoa tiếng anh 7 thí điểm tập 1:https://goo.gl/c1YMNg
– Sách giáo khoa tiếng anh 7 thí điểm tập 2:https://goo.gl/bvQGcu

CD BÀI NGHE:
– CD mp3 Bài nghe Tiếng anh 6 thí điểm:http://goo.gl/egZswL
– CD mp3 Bài nghe Tiếng anh 7 thí điểm:http://goo.gl/5U6G5q
– CD mp3 Bài nghe Tiếng anh 8 thí điểm:http://goo.gl/eeoM5K
– CD mp3 Bài nghe Tiếng anh 9 thí điểm:https://goo.gl/aB1Hwp
– CD mp3 Bài nghe Tiếng anh 10 thí điểm:https://goo.gl/YrSB3J
– Tapescripts cho SGK Tiếng anh 6 thí điểm:http://goo.gl/NzevwI
– Tapescripts cho SGK Tiếng anh 7 thí điểm:http://goo.gl/ZuTD4e

TỔNG HỢP:
– Ebook 176 trò chơi Tiếng Anh cho trẻ:http://goo.gl/ULqFnf
– Tuyển tập 27 trò chơi Tiếng anh hữu ích cho Giáo viên Tiếng Anh: https://goo.gl/czxOs0

Nguồn: Minh-Pham