How much is it? Five dollars. (In the store) – Educational Rap for Kids – English song with lyrics

Học tiếng Anh qua bài hát với chủ đề hỏi giá cả khi đi mua hàng dành cho trẻ. Với hình ảnh sống động và cách rap thú vị trong bài hát sẽ giúp trẻ nhớ lâu hơn những nội dung video truyền tải! Cùng lắng nghe nhé <3

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T7gMDoQ9liY

6 thoughts on “How much is it? Five dollars. (In the store) – Educational Rap for Kids – English song with lyrics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.