Book for kids: Curly the Pig (Young Farmyard Tales) by Amery Heather

Nội dung: Khi chú heo Curly không được thấy ở trong chuồng với những chú heo khác, cô nông dân và các con của cô tìm kiếm chú heo ở mọi nơi.

Cuốn truyện dành cho trẻ từ 2 tuổi trở nên với văn phong đơn giản và hình ảnh sinh động giúp trẻ học đọc một cách tốt nhất.

Mời mọi người tham khảo!

Link tải : https://goo.gl/haAYhu

4 thoughts on “Book for kids: Curly the Pig (Young Farmyard Tales) by Amery Heather

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!