Travel Quiz Cards by Usborne

Tên bài này mô tả hơn 500 câu hỏi đố vui về kiến thức tổng quát về thế giới. Nó được minh họa một cách thú vị bởi Sarah Horne. Các chủ đề bao gồm các quốc gia, lục địa, phong tục , tiền tệ và thủ đô, cờ quốc gia và đồ ăn, sách và phim, các địa điểm lớn và cảnh quan, con người và động vật, thuyền, máy bay và tàu hỏa. Có rất nhiều loại câu hỏi để giữ cho bạn thấy hứng thú , bao gồm cả sự lựa chọn các phương án , đúng hay sai, chọn một từ khác các từ còn lại và đoán.

Link tải: https://goo.gl/B3c5F3

Mời mọi người tham khảo!

Ai cần sách cứng inbox page nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.