1001 bài toán tư duy lớp 2 phần 2

Việc phát hiện và bồi dưỡng khả năng Toán học của trẻ nên được thực hiện từ sớm. CLB MathSpace đưa ra chương trình phù hợp với các độ tuổi từ lớp 3 đến lớp 5. Dưới đây là hình ảnh 1 số bài tập dành cho học sinh lớp 2, 3 phụ huynh học sinh có thể tham khảo. Các bài toán gợi mở, tư duy và kích thích sáng tạo của học sinh.

Nhằm tạo điều kiện và thuận lợi cho phụ huynh kèm con “TỰ HỌC” các bài toán tư duy, thầy Hiếu soạn tài liệu “1001 bài toán tư duy lớp 2” để phụ huynh tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.