7 mẹo tính toán siêu nhanh nhưng chúng ta không được học ở trường

CÓ NHỮNG QUI LUẬT GIÚP CHÚNG TA MẸO TÍNH TOÁN NHANH HƠN SO VỚI VIỆC ÁP DỤNG CÁC CÔNG THỨC ĐƯỢC HỌC Ở TRƯỜNG. CÓ NHỮNG PHÉP TOÁN ĐƠN GIẢN BẠN ĐƯỢC HỌC 1 CÁCH BÀI BẢN Ở TRƯỜNG. TUY NHIÊN, CÓ NHỮNG QUI LUẬT GIÚP CHÚNG TA TÍNH TOÁN NHANH HƠN SO VỚI VIỆC ÁP DỤNG CÁC CÔNG THỨC ĐƯỢC HỌC Ở TRƯỜNG. CÙNG XEM NHÉ!

1. Bảng cửu chương nhân 9 có qui luật ngược chiều

2. Sử dụng hai bàn tay để làm phép nhân 7,8, và 9

Dùng các ngón tay để làm phép nhân

7×8 kết quả là 56
3×2 = 6 (đơn vị)
5 (hàng chục)
Bạn chỉ cần dùng 2 ngón tay, số lẻ ngoài 5 ngón tay là 3 và 2, nhân lên ra kết quả hàng đơn vị, 5 ngón tay giữ nguyên là kết quả hàng chục, cho ra kết quả là 56.

3. Phương thức cộng và trừ hình con bướm!

Nhìn vào hình nhé! Bạn kẻ 1 đường từ số dưới cùng (4) đến số 24 (24 lớn gấp 6 lần 4). Tiếp theo kẻ 1 đường từ 24 đến 3 ((6 nhân 3=18) kẻ tiếp đường cuối cùng và ghi kết quả thôi!

5. Cách tính ngày bao nhiêu rơi vào thứ mấy

7 mẹo tính toán cực kì hay ho mà chúng ta không được học ở trường

6. Cách đổi từ độ C sang độ F( con số không chính xác hoàn toàn)

7 mẹo tính toán cực kì hay ho mà chúng ta không được học ở trường

7. Tính phần trăm dễ như trở bàn tay

Khi tìm phần trăm (chẳng hạn như 40% của 300) hãy bỏ bớt 1 chữ số hàng đơn vị của con số và nhân với chữ số hàng chục (4×30 = 120)

 

One thought on “7 mẹo tính toán siêu nhanh nhưng chúng ta không được học ở trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.