Pearson Big English Complete 7 Levels (PDF+Audio+Phần mềm tương tác)

Pearson Big English Complete 7 Levels Set là bộ giáo trình Anh ngữ gồm 7 cấp độ do tập đoàn giáo dục của Mỹ Pearson Longman phát hành. Đây là bộ ấn phẩm rất hoàn chỉnh dành cho các bạn nhỏ trong độ tuổi tiểu học luyện tiếng Anh cũng như tôi rèn những kỹ năng cần thiết cho một thế hệ năng động của thế kỷ 21.

Với sách giấy được chuyển thành PDF, Audio CD được chuyển thành MP3, và trọn bộ Games and Activities CD-ROM.Nội dung cụ thể của DVD Pearson Big English Complete 7 Levels Set gồm:Pearson Big English Starter
– Pearson Big English Starter – Audio CD (Mp3)
– Pearson Big English Starter – Pupil’s book (Pdf)
– Pearson Big English Starter – Teacher’s book (Pdf)Pearson Big English 1
– Pearson Big English 1 – Audio CD (Mp3)
– Pearson Big English 1 – CD-ROM (phần mềm tương tác)
– Pearson Big English 1 – Pupil’s book digital (Audio) (Mp3)
– Pearson Big English 1 – Tests (Pdf & Mp3)
– Pearson Big English 1 – Pupil’s book digital (Pdf)
– Pearson Big English 1 – Pupil’s book (Pdf)
– Pearson Big English 1 – Teacher’s book (Pdf)
– Pearson Big English Teacher Resource Files 1, 2, 3 (Pdf)

Pearson Big English 2
– Pearson Big English 2 – Audio CD (Mp3)
– Pearson Big English 2 – Audio CD (original) (Mp3)
– Pearson Big English 2 – CD-ROM (Phần mềm tương tác)
– Pearson Big English 2 – Tests (Mp3 & Pdf)
– Pearson Big English 2 – WB Audio CD (Mp3)
– Pearson Big English 2 – Activity book (Pdf)
– Pearson Big English 2 – Pupil’s book (original) (Pdf)
– Pearson Big English 2 – Pupil’s book (Pdf)
– Pearson Big English 2 – Teacher’s book (Pdf)

Pearson Big English 3
– Pearson Big English 3 – Audio CD (Mp3)
– Pearson Big English 3 – Audio CD (original) (Mp3)
– Pearson Big English 3 – CD-ROM (Phần mềm tương tác)
– Pearson Big English 3 – Tests (Pdf & Mp3)
– Pearson Big English 3 – Pupil’s book (original) (Pdf)
– Pearson Big English 3 – Pupil’s book (Pdf)
– Pearson Big English 3 -Teacher’s book (Pdf)

Pearson Big English 4
– Pearson Big English 4 – Audio CD (Mp3)
– Pearson Big English 4 – CD-ROM (Phần mềm tương tác)
– Pearson Big English 4 – Tests (Pdf & Mp3)
– Pearson Big English 4 – Pupil’s book (Pdf)
– Pearson Big English 4 – Teacher’s book (Pdf)

Pearson Big English 5
– Pearson Big English 5 – Audio CD (Mp3)
– Pearson Big English 5 – CD-ROM (Phần mềm tương tác)
– Pearson Big English 5 – Tests (Pdf & Mp3)
– Pearson Big English 5 – Pupil’s book (Pdf)
– Pearson Big English 5 – Teacher’s book (Pdf)

Pearson Big English 6
– Pearson Big English 6 – Class CD (Mp3)
– Pearson Big English 6 – Games and Activities CD-ROM (phần mềm tương tác)
– Pearson Big English 6 – Tests (Pdf & Mp3)
– Pearson Big English 6 – Pupil’s Book (Pdf)
– Pearson Big English 6 – Teacher’s book (Pdf)

Trân trọng giới thiệu!

Nhà sản xuất: Pearson Longman
Tác giả: Mario Herrera, Christopher Sol Cruz

Định dạng: DVD-ROM
Loại tập tin: PDF, Mp3, CD-ROM
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Số lượng series: 7
Năm phát hành: 2015

Tư vấn về sách liên hệ :

https://www.facebook.com/tre.giaoduc

One thought on “Pearson Big English Complete 7 Levels (PDF+Audio+Phần mềm tương tác)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.