Bộ đề kiểm tra học kỳ môn Toán lớp 2

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo và ôn luyện cho các em học sinh, Toán song ngữ xin gửi Bộ đề kiểm tra học kỳ môn toán dành cho học sinh lớp 2. Hy vọng phụ huynh học sinh cùng các em, đặc biệt những học sinh chuẩn bị bước vào lớp 2 sẽ phần nào nắm được dạng đề kiểm tra cho kỳ học sau.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.