Các bài toán học sinh giỏi điển hình bậc tiểu học (có đáp án)

Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh về Các bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc tiểu học, Toán song ngữ xin tổng hợp lại các dạng bài tập điển hình, bao gồm những chủ đề sau đây:

  • Cấu tạo số tự nhiên
  • Các bài toán về tuổi
  • Bài toán chuyển động đều
  • Hình học
  • Một số dạng toán khác

Chúc các em học sinh học tập tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.