Đề kiểm tra chất lượng lớp Toán Tiếng Anh 4 – đề số 01

Giới thiệu đề kiểm tra chất lượng lớp Toán Tiếng Anh 4 – đề số 01.

Phụ huynh, học sinh có thể xem video hướng dẫn giải dưới đây (video giải nhanh, vắn tắt). Tại lớp học vào buổi học tiếp theo, các thầy cô sẽ chữa bài chi tiết.

Chữa đề kiểm tra Toán Tiếng Anh lớp 4 – đề số 01 from Giang on Vimeo.


-Nguồn mathspace-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.