Những bước đầu tiên của tôi đến với Toán học

Các nhân vật trong mỗi mười cuốn sách khám phá thế giới của các con số. Họ đối mặt  bắt đầu từ khái niệm toán học như đếm, cộng và trừ. Mỗi cuốn sách khuyến khích sự tham gia tích cực trong các câu chuyện và bao gồm các hoạt động liên quan đến toán học đơn giản để trẻ em có thể củng cố các khái niệm đã học.

01

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0Bzas07OTfctnQUJnT3BEWGlfMlU/view?usp=sharing” target=”blank”]Tải tài liệu tại đây[/su_button]

One thought on “Những bước đầu tiên của tôi đến với Toán học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.