Giới thiệu bộ sách khoa học cho bé trình độ mới bắt đầu

Ở trình độ mầm non mình nhận thấy rằng các sách cho bé hầu như không có chủ đề nào về khoa học. Trong khi ở Mỹ các môn khoa học đã được giới thiệu cho các bé ở trình độ mầm non rồi. Tuy nhiên các kiến thức sẽ được đơn giản tối đa.
Hôm nay các bạn hãy thử dạy khoa học cho bé bằng tiếng Anh xem sao, bé nhà mình rất thích các chủ đề này.
Bộ sách gồm có 7 cuốn. ở trình độ bắt đầu này họ chỉ giới thiệu về 3 chủ đề: Life Sciences, Earth Sciences, Physical Sciences.
Các nội dung trong bộ này bao gồm:

UNIT A: PHYSICAL SCIENCES
Chapter 1: Objects All Around
– Lesson 1: What are some kinds of objects?
– Lesson 2: How can you use your senses to observe objects?
– Lesson 3: What are these objects made of?
– Lesson 4: How can you describe objects?
– Lesson 5: How else can you describe objects?
– Lesson 6: What objects does a magnet attract?
– Lesson 7: Does it float or sink?

Chapter 2: Water
– Lesson 1: What is water?
– Lesson 2: How can water change?
– Lesson 3: How can ice change?
– Lesson 4: Where does rainwater go?

UNIT B: LIFE SCIENCES

Chapter 3: Learning About Plants and Animals
– Lesson 1: What do plants and animals need?
– Lesson 2: How do plants and animals get food?
– Lesson 3: How are the plants alike? How are the plants different?
– Lesson 4: How are animals alike? How are animals different?
– Lesson 5: How can you tell which plants and animals are real?

Chapter 4: Plant and Animal Parts
– Lesson 1: What do plant parts do?
– Lesson 2: What do animal parts do?
– Lesson 3: How do plants and animals change?
– Lesson 4: How can you care for plants and animals?

Unit C: Earth Sciences

Chapter 5: Our Air, Land, and Water
– Lesson 1: What makes up Earth?
– Lesson 2: What are some of Earth’s landforms?
– Lesson 3: Where is water found on Earth?
– Lesson 4: How can Earth’s surface change?

Chapter 6: Weather
– Lesson 1: How can weather change?
– Lesson 2: How can you measure weather?
– Lesson 3: What is spring?
– Lesson 4: What is summer?
– Lesson 5: What is fall?
– Lesson 6: What is winter?
– Lesson 7: What can weather change?

Chapter 7: Earth’s Resources
– Lesson 1: How do we use resources from Earth?
– Lesson 2: How do we use land?
– Lesson 3: How do we use water and air?
– Lesson 4: How can people care for natural resources?
– Lesson 5: How can you help care for Earth?

Các bạn chú ý là sách có tích hợp cả Audio nữa nên khi nào bạn cho bé xem xong qua một lượt thì mở máy lên bấm vào loa để nó đọc.

Dạy tiếng Anh nhưng kết hợp lồng ghép nhiều chủ đề hấp dẫn như vậy bé sẽ thích hơn là chỉ học từ vựng, cấu trúc…
Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 10

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 9

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 8

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 7

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 6

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 5

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 4

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 3

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 2

Bo sach khoa hoc bang tieng anh cho be 1
Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết rất hay về thực trạng dạy khoa học bằng tiếng Anh cho trẻ của báo Dân Trí Tại đây.

Link tải toàn bộ :

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0Bzas07OTfctnY2pBZFBlNld5cUU/view?usp=sharing” target=”blank”]Tải tại đây[/su_button]

Hướng dẫn nghe nếu file nghe trong tài liệu không nghe được

3 thoughts on “Giới thiệu bộ sách khoa học cho bé trình độ mới bắt đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!