Illustrated Maths Dictionary (4th Edition) – Từ điển toán tiếng anh với hình ảnh minh họa

llustrated Maths Dictionary (4th Edition) – Từ điển toán tiếng anh với hình ảnh minh họa

Từ điển toán tiếng anh cho học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh

Thuật ngữ toán học trong cuốn sách được giải thích bằng những từ ngữ đơn giản giúp trẻ có thể hiểu một cách rõ ràng và chính xác. Kèm theo đó là hàng trăm ví dụ và hình ảnh minh họa.

Link tải:

https://drive.google.com/file/d/0B54DM5sdBab4WEtEcmprTTZncTA/view?usp=sharing

Nguồn : ST

7 thoughts on “Illustrated Maths Dictionary (4th Edition) – Từ điển toán tiếng anh với hình ảnh minh họa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!