Đề số 1 – Toán lớp 5

[su_note note_color=”#66d8ff”]Bài 1. Tính:  A= 2,016 x 1000 + 14,2 x 6 – 28,4 x 3 + (23,4 x 4 – 46,8 x 2) x 1000[/su_note] [su_spoiler title=”Lời giải”]Ta có: A = 2016 + (14,2 x 2 x 3 – 28,4 x 3) + (23,4 x 4 – 23,4 x 2 x 2) x 1000 = 2016 + (28,4 x 3 – 28,4 x 3) + ( 23,4 x 4 – 23,4 x 4) x 1000 = 2016 + 0 + 0 x 1000 = 2016

Bài này các con cần chú ý: Sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân, tách các thừa số để nhóm và rút gọn một cách hợp lí.

[/su_spoiler]

 

[su_note note_color=”#66d8ff”]Bài 2. Hai năm trước, con 4 tuổi và kém cha 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì hai lần tuổi cha bằng bảy lần tuổi con?[/su_note] [su_spoiler title=”Lời giải”]Hiệu số tuổi hai cha con luôn là: 30 tuổi Khi 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con thì tuổi con là: 30 : (7 – 2) x 2 = 12 (tuổi) Vậy sau số năm là 12 – 4 = 8 (năm) thì 2 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con Bài này các con cần chú ý: + Hiệu số tuổi của hai cha con không đổi theo thời gian. + Biết hiệu số tuối và tỉ số tuổi đưa về bài toán Hiệu – Tỉ đã biết cách giải.[/su_spoiler] [su_note note_color=”#66d1ff”]Bài 3. Tính nhanh: [/su_note]

Ta có

bai-3-de-1

Bài này các con cần chú ý: Các con cần tinh ý để nhận thấy tử số của phân số này là mẫu số của phân số kia để rút gọn biểu thức.[/su_spoiler] [su_note note_color=”#66d1ff”]Bài 4. Một ca nô khi xuôi dòng từ bến A đến B hết 48 phút rồi lại ngược dòng trở về A hết 56 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B hết bao nhiêu phút? Biết vận tốc thực của ca nô không đổi trên cả quãng đường đi và về và bèo trôi theo vận tốc dòng nước.[/su_note] [su_spoiler title=”Lời giải”]

bai-4-de-1-1

Bài này các con cần chú ý: Công thức: Vxuôi – Vngược = 2Vnước [/su_spoiler] [su_note note_color=”#66d1ff”]Bài 4. Một ca nô khi xuôi dòng từ bến A đến B hết 48 phút rồi lại ngược dòng trở về A hết 56 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B hết bao nhiêu phút? Biết vận tốc thực của ca nô không đổi trên cả quãng đường đi và về và bèo trôi theo vận tốc dòng nước.[/su_note] [su_spoiler title=”Lời giải”]

bai-5-de-1

Bài này các con cần chú ý:

+ Hai tam giác có cùng diện tích thì tỉ số chiều cao bằng nghịch đảo tỉ số hai cạnh đáy tương ứng.

+ Hai tam giác có cùng chiều cao thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai cạnh đáy tương ứng.

+ Hai tam giác có cùng cạnh đáy thì tỉ số diện tích bằng tỉ số hai chiều cao tương ứng.[/su_spoiler]

Chúc các con học giỏi và thành công!

 

One thought on “Đề số 1 – Toán lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.