Tải sách Learning Line: Think and Do dành cho trẻ 5 tuổi

Cung cấp người học sớm với thực hành các kỹ năng cụ thể hấp dẫn trong 32 trang đầy màu sắc. Hoạt động nhiều và cuốn hút giữ  trẻ tập trung khi thực hành các khái niệm sẵn sàng quan trọng như nhận biết sự giống nhau và khác nhau, trình tự hình ảnh, và phân loại theo thể loại.

3 thoughts on “Tải sách Learning Line: Think and Do dành cho trẻ 5 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.