1 số bài toán tiếng anh lớp 3 hình học.

Với tài liệu này, các em sẽ làm quen với toán lớp 3 (math grade 3) các góc trong tiếng Anh như: góc nhọn (acute), góc vuông (right), góc tù (obtuse). Vừa học tiếng Anh, vừa học toán, một tài liệu bổ ích cho các em học sinh lớp 3.

https://goo.gl/54p2XP

Với tài liệu này, các em sẽ làm quen với toán lớp 3 (math grade 3) về hình đa giác (polygon). Vừa học tiếng Anh, vừa học toán, một tài liệu bổ ích cho các em học sinh lớp 3.

https://goo.gl/trg4KJ

Với tài liệu này, các em sẽ làm quen với toán lớp 3 (math grade 3) về độ dài và so sánh. Vừa học tiếng Anh, vừa học toán, một tài liệu bổ ích cho các em học sinh lớp 3.

https://goo.gl/8tLbLN

Với tài liệu này, các em sẽ làm quen với toán lớp 3 (math grade 3) về phân số (Fraction) và hình học. Vừa học tiếng Anh, vừa học toán, một tài liệu bổ ích cho các em học sinh lớp 3.

https://goo.gl/yBcl7b

Với tài liệu này, các em sẽ làm quen với toán lớp 3 (math grade 3) về đồ dùng học tập. Vừa học tiếng Anh, vừa học toán, một tài liệu bổ ích cho các em học sinh lớp 3.

https://goo.gl/rROPDz

Với tài liệu này, các em sẽ làm quen với toán lớp 3 (math grade 3) về tính toán với giá tiền. Vừa học tiếng Anh, vừa học toán, một tài liệu bổ ích cho các em học sinh lớp 3.

https://goo.gl/JC9vCE

One thought on “1 số bài toán tiếng anh lớp 3 hình học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.