Đề kiểm tra đầu vào lớp Toán Tiếng Anh 5 – PREAPMOPS

Đợt kiểm tra xếp lớp diễn ra ngày 12/12/2015 với hơn 50 học sinh tham gia để chọn 01 lớp gồm 20 bạn.
Khóa học Toán Tiếng Anh lớp 5 (TOÁN TIẾNG ANH DÀNH CHO LỚP 5 (PREAPMOPS) với những nội dung sau:

de2
Nội dung: Học Toán Tiếng Anh theo 2 nội dung sau:
1. Các dạng toán tư duy của Singapore, Mỹ, Canada, ….Các dạng toán này xuất hiện nhiều trong các kỳ thi giao lưu Toán như IMC, APMOPS, WMTC, SASMO, AMC, MIMO, KANGAROO…Vì vậy, bỏ qua rào cản về ngôn ngữ thì có thể coi đây là lớp học TOÁN TƯ DUY + TOÁN KHÓ:)
2. Đề bài, lời giải (trắc nghiệm/tự luận) bằng tiếng Anh. Thầy giảng bằng tiếng Việt, hỗ trợ các con từ vựng, luyện tập cách dịch đề bài….
Với hơn 10 chuyên đề Toán tư duy hấp dẫn sẽ được giảng dạy trong khóa học này:
1. Sequences and Patterns
2. Fibonacci Numbers
3. Number pattern
4. Counting
5. Solving by Equation
Link tải:

https://drive.google.com/file/d/0Bzas07OTfctnVWdqNnJUNUFFWTA/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.