Download các đề thi và đáp án chuyển cấp vào lớp 6

Danh sách các đề thi và đáp án chuyển cấp vào lớp 6 Hà Nội:

(Click thẳng vào các đề dưới đây để Download các đề và đáp án)

 

Hoặc tải trực tiếp taị 

Đó là các đề của :

® Một số đề thi toán vào lớp 6 Lê Quý Đôn- Hà Nội
® Tuyển Tập Toán 6 Marie Curie 1994 – 2011
® TUYỂN TẬP TOÁN LỚP 6 THI TRƯỜNG AMS TRƯỚC 2005
® Tuyển tập Toán vào lớp 6 Lương Thế Vinh – Hà Nội (2011)
® ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TUYỂN SINH MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG THCS LÝ THÁI TỔ NĂM HỌC 2012 – 2013
® ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 6 GIẢNG VÕ- HÀ NỘI 2008
® ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 6 NGUYỄN TẤT THÀNH 2011-2012
® Đề thi và đáp án toán vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành 2012-2013
® Đề thi và đáp án toán vào lớp 6 trường AMS 2012
® Đề toán vào lớp 6 Nguyễn Tất Thành ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI (2006-2010)
® Đề và đáp án môn Toán vào lớp 6 HÀ NỘI-AMSTERDAM (2005-2010.)
® Đề và đáp án thi thử toán 6 Trường AMS 7-6-2011.
® Đề và đáp án Toán 6 Giảng Võ 09-10
® Đề và đáp án toán 6 Marie Curie 2011
® Đề và đáp án toán 6 Trường AMS 15/6/2011.
® Đề và đáp án toán 6 Đoàn Thị Điểm 2010
® ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO LỚP 6 GIẢNG VÕ 2011-2012
® TUYỂN TẬP 15 ĐỀ TOÁN VÀO AMS (LỚP 10) TỪ 1989 – 1997
® TUYỂN TẬP TIẾNG VIỆT MARIE CURIE 1994-2010
® TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT VÀO LỚP 6 NGUYỄN TẤT THÀNH 2006-2010.
® Đáp án đề thi Tiếng Việt vào lớp 6 trường AMS 2012
® ĐỀ THI TUYỂN SINH MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 6 TRƯỜNG THCS LÝ THÁI TỔ NĂM HỌC 2012 – 2013
® Đề và đáp án Tiếng Việt 6 Trường AMS 15/6/2011.
® Đề và đáp án Tiếng Việt 6 Trường Marie Curie 2011.
® Tập đề thi AMS Tiếng Việt 2005-2010
® TẬP ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 6 GIẢNG VÕ MỘT SỐ NĂM (trước 2011)
® ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG KHIẾU NGOẠI NGỮ LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA 2009-2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.