Đề thi và Đáp án Olympic Toán SIngapore (SMOPS) và Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS)

Tuyển tập Đề thi và Đáp án Olympic Toán SIngapore (SMOPS) và Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS) từ năm 2004 đến năm 2011 dành cho học sinh Tiểu học.

Olympic Toán SIngapore (SMOPS) và Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS)
Olympic Toán SIngapore (SMOPS) và Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS)

Mọi người ai quan tâm comment Email ở dưới Toán song ngữ sẽ gửi qua cho mọi người nhé

Tài liệu bằng tiếng anh nên phụ huynh cần trao dồi khả năng năng đọc hiểu tiếng anh cho trẻ.
Bộ sách ĐÁNH THỨC TÀI NĂNG TOÁN HỌC mà toán song ngữ đang phân phối được biên soạn song ngữ Anh – Việt rất phù hợp cho trẻ rèn luyện tư duy toán học cũng như khả năng đọc hiểu tiếng anh cho trẻ

8 thoughts on “Đề thi và Đáp án Olympic Toán SIngapore (SMOPS) và Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.